Jak napisać wypracowanie?

Wielu uczniów zadaje sobie pytanie: „Jak napisać wypracowanie?”. Żeby dobrze „ugryźć” czym dokładnie jest wypracowanie, warto znać jego znaczenie. Wypracowanie jest rozwinięta wypowiedzią pisemną. Objętość takiej wypowiedzi obejmuje zazwyczaj minimum kilkanaście zdań. Wypracowanie co do zasady powinno być poprawne językowo, stylistycznie i ortograficzne. Powinno być także spójne i logiczne. Nie bez znaczenia jest także spójny i estetyczny wygląd graficzny takiego wypracowania czyli odpowiednio zaakcentowane akapity, śródtytuły itd.

Prawidłowe wypracowanie powinno składać się z trzech części:

  • Wstępu
  • Rozwinięcia
  • Zakończenia

Są to punkty, które muszą zawierać się w tekście aby mógł on być nazywany wypracowaniem, ponadto powinny być zaprezentowane konkretnie i przejrzyście aby tworzyły logiczną całość. Ważny jest także dobór zagadnień aby były one odpowiednie do tematu i nie odbiegały od niego zbytnio. Warto przygotować cytaty, które znacznie urozmaicą czytanie tekstu i sprawią iż będzie on ciekawszy. Przed przystąpieniem do pisania dobrze jest przygotować sobie plan wypracowania, według którego będą rozwijane kolejno zagadnienia. To pozwoli uporządkować całe wypracowanie jak i myśli.

Jak napisać wypracowanie?

1.Wstęp.

Mówią, że najgorzej jest zacząć ale nie jest to prawdą. Wstęp jest najprostszym etapem, gdyż właśnie w nim jest poruszany temat wypracowania, który będzie stopniowo rozwijany. Można w nim zawrzeć problematykę całego przedmiotu zaczynając od wyjaśnienia jak on jest powszechnie rozumiany. Na przykład: jeżeli tematem wypracowania jest starość to wstęp można zacząć od wyjaśnienia z czym kojarzy się starość i jak jest odbierana, lecz klucz w tym aby zrobić to swoimi słowami. Warto jest uwzględnić własne przemyślenia aby wypracowanie było ciekawsze.

2.Rozwinięcie.

Jak napisać wypracowanie?To kluczowa część całego wypracowania, na niej należy się bardziej skupić gdyż wszelkie analizy i interpretacje powinny być poparte przykładami. Dobrze jest ująć swoje własne spostrzeżenia i sądy o ile nie odbiegają one od motywu przewodniego wypracowania. Można także odważyć się zadać pytanie, na które będzie udzielana odpowiedź poprzez podanie wcześniej przykładów, na przykład: „Dlaczego temat starości w literaturze nie jest aż tak popularny jak motyw młodości czy miłości?”. W tej części wypracowania można (a nawet trzeba) rozwinąć się najbardziej, gdyż zakłada się iż rozwinięcie w stosunku do całej pracy powinno zawierać najwięcej miejsca, a zatem – być najdłuższe.

3. Zakończenie.

Ostatni etap, do którego uczniowie najchętniej przystępują. W zakończeniu zawiera się podsumowanie wszystkich wyrażonych myśli i rozważań. Może zawierać się w formie odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane we wstępie bądź w rozwinięciu. Nie musi być długie lecz ważne, by było wyszczególnione aby całe wypracowanie zawierało niezbędne elementy.

Ogólne zasady pisania wypracowania

Dla osoby, która czyta sporo książek lub opowiadań napisanie wypracowania nie będzie niczym trudnym. Poza zachowaniem ramowego planu wypracowania powinniśmy również pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim zadbajmy również o wygląd wypracowania, czyli odpowiednie formatowanie tekstu, pogrubienia, akapity itd. Istotna jest także budowa zdań. Powinny być wolne od błędów stylistycznych. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne są absolutnie zabronione. Trzymając się tych zasad bez problemu napiszecie poprawne wypracowanie.

Jak napisać rozprawkę?

Jak napisać rozprawkę?Inną formą wypowiedzi pisemnej, której uczymy się w szkole jest rozprawka. Rozprawka składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie rozprawki musimy podać tezę lub hipotezę, którą będziemy starali się potwierdzić w dalszej części wypowiedzi. W rozwinięciu rozprawki musimy bowiem podać minimum 3 argumenty ją potwierdzające. Wreszcie w zakończeniu podsumujemy całość i opisujemy wnioski z podanych argumentów. Jest to oczywiście skrócony opis rozprawki. Ale czym właściwie jest teza i hipoteza. Teza stwierdza konkretny temat na jaki piszemy naszą rozprawkę. Hipoteza zaś to pytanie zadane na ten temat. Pytanie, na które będziemy odpowiadać w dalszej części rozprawki. Pamiętajmy także o tym, aby odpowiednio dobrać argumenty do naszej tezy. Powinny one ją jasno potwierdzać. Najlepiej podeprzeć się tekstami kultury takimi jak książki, wiersze, filmy, obrazy.

Aby poprawnie napisać rozprawkę powinniśmy od razu po poznaniu tematu zastanowić się nad odpowiednimi tekstami kultury, którymi będziemy starali się potwierdzić tezę. Następnie trzymając się ustalonych ram związanych z rozprawką musimy szczegółowo się rozpisać, unikając błędów stylistycznych i ortograficznych.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here