Umowa pożyczki pcc

Umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek w wielkości 2% pożyczonej kwoty obciąża pożyczkobiorcę. Jednakże wybrane pożyczki w rodzinie oraz nie jedynie są zwolnione z owego podatku. Umowa pożyczki pcc – co warto wiedzieć?

Kiedy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Umowa pożyczki opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj sięga on 2% podstawy opodatkowania oraz obciąża pożyczkobiorcę. Podstawą opodatkowania jest w owym wypadku kwota bądź wartość danej pożyczki. Przymus fiskalny wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek PCC może także sięgać 20%. Będzie tak wtedy, kiedy nie wywiążemy się z ciążącego na nas obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek tenże dotyczy też pożyczek rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku. Opodatkowaniu ulegają także modyfikacje w nadmienionych umowach, o ile wywołują zwiększenie podstawy opodatkowania PCC. Dotyczy to też mających podobne efekty prawne orzeczeń prawnych i ugody. Przymus fiskalny powstaje w czasie wykonania czynności cywilnoprawnej oraz ciąży na pożyczkobiorcy. Ustawa zawiera jednakże przepisy szczególne, jakie tenże przymus znoszą bądź go zmieniają.

Podstawa opodatkowania
Bazę opodatkowania z tytułu zawarcia umowy pożyczki stanowi kwota (w wypadku, kiedy przedmiotem pożyczki są pieniądze) bądź wartość pożyczki (w wypadku, kiedy przedmiotem pożyczki są rzeczy określone jedynie co do gatunku), natomiast w wypadku zawarcia umowy określającej, iż wypłata środków finansowych nastąpi często oraz ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków finansowych.

Podniesiona stawka podatku od pożyczki
Stawka podatku od pożyczki sięga 20% podstawy opodatkowania, jeśli osoba zaciągająca pożyczkę nie zgłosiła jej w US oraz nie odprowadziła podatku. Jest to tzw. sankcyjna stawka podatku.

Kiedy nie należy płacić podatku od pożyczki?
Legislator wprowadził wyjątki w obszarze w jakim funkcjonuje podatek od pożyczki, więc podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwolnieniu z opodatkowania ulegają pożyczki oferowane pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej – do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w jakiej pożyczki oferowane są poprzez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz poprzez teściów. Rzeczona kwota jest maksymalnym zakresem pożyczki otrzymanej od jednej osoby poprzez czas 5 lat. Jest ponadto opcja nielimitowanej pożyczki oferowanej poprzez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Nie występuje jednakże w wypadku pożyczek pomiędzy teściami i zięciem oraz synową. Dla skorzystania z owej okazji potrzebne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w czasie 14 dni od chwili wykonania czynności. Ponadto należy potwierdzić uzyskanie poprzez zaciągającego pożyczkę kapitałów na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony poprzez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową bądź przelewem pocztowym.

www.novapr.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here